Päivitetty 04.01.2022

Päätökset

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön ja yhdistää aineistot tietoturvallisesti. Löydät lisätietoa toiminnasta täältä.

Tällä sivulla on listattuna myönteiset päätökset tyypeittäin ja vuosittain. Listat saattavat olla joiltain osin puutteellisia.

Ajantasainen tilastokooste vastaanotetuista hakemuksista ja päätöksistä löytyy etusivulta.

Myönteinen päätös tarkoittaa, että tietolupa, tietoluvan muutos tai tietopyyntö on myönnetty hakemuksen mukaisesti tai päätöksessä mainituin poikkeuksin.
Raukeava päätös tarkoittaa, että vireille tulleen hakemuksen käsittely on keskeytetty, jonka vuoksi hakemus raukeaa. Syynä raukeamiseen voi olla esimerkiksi, että hakija on itse halunnut keskeyttää hakemuksensa käsittelyn, hakemuksia on vahingossa tehty kaksi samansisältöistä tai aineistoa/muutosta on haettu vääräntyyppisellä hakemuksella.

Lista päätöksistä kalenterivuosittain

Tietoluvat 2021

PäivämääräLuvansaajaHankkeen nimiKäyttötarkoitus
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsTieteellinen tutkimus
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSTieteellinen tutkimus
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusTieteellinen tutkimus
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationTieteellinen tutkimus
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätTieteellinen tutkimus
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Tieteellinen tutkimus
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiTieteellinen tutkimus
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Tieteellinen tutkimus
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusTieteellinen tutkimus
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönTieteellinen tutkimus
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaTieteellinen tutkimus
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaTieteellinen tutkimus
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Tieteellinen tutkimus
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetTieteellinen tutkimus
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri EGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Tieteellinen tutkimus
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Tieteellinen tutkimus
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Paksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusTieteellinen tutkimus
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä A 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesTieteellinen tutkimus
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandTieteellinen tutkimus
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityTieteellinen tutkimus
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Tieteellinen tutkimus
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandTieteellinen tutkimus
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Tieteellinen tutkimus
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäTieteellinen tutkimus
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaTieteellinen tutkimus
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsTieteellinen tutkimus
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Tieteellinen tutkimus
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Tieteellinen tutkimus
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinTieteellinen tutkimus
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyTieteellinen tutkimus
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaTieteellinen tutkimus
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetTieteellinen tutkimus
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenTilastointi
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääketieteellinen tutkimus (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Tieteellinen tutkimus
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusTieteellinen tutkimus
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaTieteellinen tutkimus
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaTieteellinen tutkimus
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKTieteellinen tutkimus
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationTieteellinen tutkimus
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandTieteellinen tutkimus
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Tieteellinen tutkimus
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenTieteellinen tutkimus
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaTieteellinen tutkimus
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Tieteellinen tutkimus
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Tieteellinen tutkimus
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Tieteellinen tutkimus
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenTieteellinen tutkimus
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaTieteellinen tutkimus
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetTieteellinen tutkimus
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaTieteellinen tutkimus
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Tieteellinen tutkimus
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentTieteellinen tutkimus
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäTieteellinen tutkimus
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateTieteellinen tutkimus
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotTieteellinen tutkimus
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusTieteellinen tutkimus
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetTieteellinen tutkimus
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenTieteellinen tutkimus
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Tieteellinen tutkimus
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Tieteellinen tutkimus
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuoneViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityTieteellinen tutkimus
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceTieteellinen tutkimus
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandTieteellinen tutkimus
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaTieteellinen tutkimus
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandTieteellinen tutkimus
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandTieteellinen tutkimus
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALITieteellinen tutkimus
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialTieteellinen tutkimus
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionTieteellinen tutkimus

Takaisin ylös

Tietopyynnöt 2021

PäivämääräPäätöksen saajaKäyttötarkoitus
22.9.2021Novartis Finland OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTieteellinen tutkimus
30.6.2021EPID Research OyTilastointi
28.4.2021Medaffcon OyTilastointi
31.3.2021StatFinn OyTilastointi
3.2.2021Kajaanin Ammattikorkeakoulu OyKehittämis- ja innovaatiotoiminta
27.1.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTieteellinen tutkimus

Takaisin ylös

Muutosluvat 2021

PäivämääräLuvansaajaAlkuperäisten lupien myöntäjätMuutoksen tyyppi
28.7.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja kohdejoukon seuranta-aikaan
8.7.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Medaffcon OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
30.6.2021Gofore OyjSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataLuvan voimassaoloajan pidennys
21.5.2021YksityishenkilöSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
18.5.2021Tampereen yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
18.5.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
21.4.2021HUS NeurokeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.4.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuuttujien lisääminen
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.3.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
3.2.2021Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosLuvan voimassaoloajan pidennys
20.1.2021Medaffcon OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
7.1.2021Oriola Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja muuttujien lisääminen

Takaisin ylös

Tietoluvat 2020

Tietolupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 67 kpl ja raukeavia päätöksiä tehtiin yhteensä 24 kpl. Myönnetyt luvat koskevat 1-22 rekisterinpitäjän aineistoja per lupa. Yksi lupa koskee keskimäärin 3,8 rekisterinpitäjän aineistoja. Alla listattuna myönnetyt tietoluvat.

PäivämääräLuvansaajaHankkeen nimiKäyttötarkoitus
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätTieteellinen tutkimus
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinTieteellinen tutkimus
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäTieteellinen tutkimus
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätTieteellinen tutkimus
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalenceTieteellinen tutkimus
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Tieteellinen tutkimus
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaTieteellinen tutkimus
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryTieteellinen tutkimus
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaTieteellinen tutkimus
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysTieteellinen tutkimus
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusTieteellinen tutkimus
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaTieteellinen tutkimus
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetTieteellinen tutkimus
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausTieteellinen tutkimus
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaTieteellinen tutkimus
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaTieteellinen tutkimus
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäTieteellinen tutkimus
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesTieteellinen tutkimus
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesTieteellinen tutkimus
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Tieteellinen tutkimus
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandTieteellinen tutkimus
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Tieteellinen tutkimus
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysTieteellinen tutkimus
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäTieteellinen tutkimus
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusTieteellinen tutkimus
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Tieteellinen tutkimus
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaTieteellinen tutkimus
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTieteellinen tutkimus
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesTieteellinen tutkimus
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Tieteellinen tutkimus
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTieteellinen tutkimus
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Tieteellinen tutkimus
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaTieteellinen tutkimus
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyTieteellinen tutkimus
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Tieteellinen tutkimus
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuoneViranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäTieteellinen tutkimus
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaTieteellinen tutkimus
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöTieteellinen tutkimus
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoTieteellinen tutkimus
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSTieteellinen tutkimus
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Tieteellinen tutkimus
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaTieteellinen tutkimus
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Tieteellinen tutkimus
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiOpetus
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Tieteellinen tutkimus
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyTieteellinen tutkimus
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaTieteellinen tutkimus
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyTieteellinen tutkimus
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConTieteellinen tutkimus
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTieteellinen tutkimus
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Tieteellinen tutkimus
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Tieteellinen tutkimus
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Tieteellinen tutkimus
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Tieteellinen tutkimus
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöTieteellinen tutkimus
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthTieteellinen tutkimus
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Tieteellinen tutkimus
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandTieteellinen tutkimus
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Tieteellinen tutkimus
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaTieteellinen tutkimus
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenTieteellinen tutkimus
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenTieteellinen tutkimus
10.6.2020MedEngine OyFinWeightTieteellinen tutkimus
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotTieteellinen tutkimus
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiTieteellinen tutkimus

Takaisin ylös

Tietopyynnöt 2020

Myönteisiä tietopyyntöpäätöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä kolme ja raukeavia päätöksiä 22 kpl.

PäivämääräPäätöksen saajaKäyttötarkoitus
6.7.2020Sanofi OyKehittämis ja innovaatiotoiminta
6.5.2020Medaffcon OyTilastointi
8.4.2020Aalto-yliopistoTieteellinen tutkimus

Takaisin ylös

Muutosluvat 2020

Myönteisiä tietoluvan muutospäätöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 47 kpl ja raukeavia muutospäätöksiä 12 kpl. Muutettuja lupia oli 1–35 kpl yhtä päätöstä kohden. Alkuperäisiä lupia oli myöntänyt 1–16 rekisterinpitäjää yhtä hakemusta kohden. Yksi muutoslupa koskee keskimäärin 3,9 aiempaa lupaa.

PäivämääräLuvansaajaAlkuperäisten lupien myöntäjätMuutoksen tyyppi
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöLuvan voimassaoloajan pidennys
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusLuvan voimassaoloajan pidennys
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Luvan voimassaoloajan pidennys
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataPoimittavien tietojen lisääminen
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)Muutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusMuutos henkilötiedon käsittelijöihin ja luvan voimassaoloajan pidennys

Takaisin ylös