Päivitetty 07.12.2021

Tietoa meistä

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa, sillä on erillinen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä johtaja sekä ministeriön asettama ohjausryhmä.

Findatan johtoryhmä vastaa tietolupaviranomaisen toiminnan johtamisesta. Findatan johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi aineistopalveluiden päällikkö, ICT-päällikkö, lakimies, viestintäpäällikkö ja kehittämispäällikkö.

Tavoitteet

Findatan tavoitteena on:

  1. Parantaa tietoturvaa ja yksilöiden tietosuojaa.
  2. Nopeuttaa ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen hyödyntämistä.
  3. Poistaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä työtä.
  4. Kehittää sosiaali- ja terveysalan aineistokuvauksia yhdessä rekisterinpitäjien kanssa.

Ohjaus ja valvonta

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä ohjaa ja kehittää Findatan toimintaa. Ohjausryhmän jäsenet on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Valviran, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston, Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen, Fimean sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien edustajien joukosta. Ohjausryhmä on asettanut alatyöryhmät Sote-tiedon toisiokäytön ekosysteemiryhmä ja Sote-tiedon toisiokäytön rekisterinpitäjien ja asiakkaiden yhteistyöryhmä. Lisätietoa löydät STM:n sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut korkean tason asiantuntijaryhmän laatimaan anonymisointia, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevat periaatelinjaukset. Lisätietoa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön tietosuojan asiantuntijaryhmästä STM:n sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

Korkean tason asiantuntijaryhmän laatimat periaatelinjaukset

Findatan toimintaa valvovat muun muassa oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira valvoo Findatan tietoturvallisia käyttöympäristöjä. Lisäksi Findatan täytyy antaa tietosuojavaltuutetulle kerran vuodessa selvitys sosiaali- ja terveystietojen sekä niiden lokitietojen käsittelystä.

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@findata.fi.

Johanna Seppänen
Johtaja, FT

Maarit Ala-Mononen
Johdon assistentti

Heikki Lanu
ICT-päällikkö, tietosuojavastaava

Päivi Lindström
Lakimies, tietosuojavastaava
paivi.lindstrom@thl.fi
+358 29 524 8307

Maari Parkkinen
Kehittämispäällikkö

Antti Piirainen
Viestintäpäällikkö
antti.piirainen@findata.fi
+358 29 524 7644

Mervi Siltanen
Aineistopalveluiden päällikkö

Peija Haaramo
Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset

Hanna Tervonen (vanhempainvapaalla)
Johtava asiantuntija, data manager

Rea Glad
Asiantuntija, aineistopalvelut

Marja-Liisa Helminen (vanhempainvapaalla)
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Johanna Ikonen
Erityisasiantuntija, data-analyytikko

Saija Jaatinen
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Rosa Juuti (vanhempainvapaalla)
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Tiina Keränen
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Sarah Lignell
Asiantuntija, aineistopalvelut

Hannele Mattsson
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Veera Moisio
Asiantuntija, aineistopalvelut

Paula Nurmi
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Kaisa Pulkkinen
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Kaisa Pyrhönen
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Annika Rahkonen
Asiantuntija, aineistopalvelut

Sonja Saloranta (vanhempainvapaalla)
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Noora Seppä
Erityisasiantuntija, data-analyytikko

Anni Takalahti
Lakimies

Jarkko Tenhola
Erityisasiantuntija, aineistopalvelut

Margit Tepponen
Asiantuntija, aineistopalvelut

Takaisin ylös