Päivitetty 19.10.2021

Muutoshakemukset

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta voi hakea muutoksia aiempiin, edelleen voimassaoleviin lupiin.

Hakemuskäsittelyssä on valitettavasti ruuhkaa, arvioidut jonotusajat etusivulla.

Muutoslupaa haetaan Findatalta, kun muutoshakemus koskee usean eri julkisen rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan tietoja tai mikäli rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivaltansa Findatalle. Muutoslupa voidaan myöntää, kun aineiston tietolähteet ja tutkittavien joukko säilyvät ennallaan.

Muutoslupahakemuksella voit hakea seuraavia muutoksia:

 • luvan voimassaoloajan jatkamista
 • aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista
 • seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan (tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina)
 • tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutosta
 • luvansaajan muutosta
 • aineiston käsittely-ympäristön vaihtamista Findatan etäkäyttöympäristöstä muuhun auditoituun käyttöympäristöön
 • aineiston käsittelyn laajentamista EU-/ETA-alueen ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
 • muuttujien lisäämistä aineistopoimintaan, kun poiminta on jo tehty
 • muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen.

Seuraavissa tapauksissa muutoslupa ei ole mahdollinen. Sinun tulee hakea uutta tietolupaa, jos:

 • aineiston tietolähteet ja tutkittavien joukko muuttuvat
 • seurantavuosia lisätään jonkun muun tahon kuin Findatan myöntämään tietolupaan.

Mikäli haet uutta aineistoa lisättäväksi vain yhdeltä rekisterinpitäjältä, sinun tulee hakea aineistoa kyseiseltä rekisterinpitäjältä.

Muutoshakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tältä sivulta löydät:

Katso myös:

Ohje tietoluvan muutoshakemuksen tekemiseen

Voit tehdä muutoshakemuksen Findatalle verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan). Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla.

Muutoshakemuksessa kysytään:

 • Hakijan tiedot
 • Laskutustiedot
 • Tietojen käyttötarkoitus
 • Lisätiedot riippuen muutosluvan tarpeestasi, eli tiedot
  • voimassaoloajan jatkamisesta
  • aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamisesta
  • seurantavuosien jatkamisesta Findatan myöntämään lupaan (tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina)
  • tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muuttamisesta
  • luvansaajan muuttamisesta
  • aineiston käsittely-ympäristön vaihtamisesta Findatan etäkäyttöympäristöstä muuhun auditoituun käyttöympäristöön
  • aineiston käsittelyn laajentamisesta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
  • muuttujien lisäämisestä Findatan aineiston poimintaan, kun poiminta on jo tehty, tai
  • muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämisestä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen.
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja
 • Liitteet:
  • Tietoluvat, joihin hakemuksessa haetaan muutosta sekä niiden liitteet
  • Tutkimussuunnitelma, jos käyttötarkoituksena on tieteellinen tutkimus
  • Salassapitositoumuslomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna, jos haetaan käyttäjien lisäämistä
  • Mahdolliset muut liitteet.
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja
 • Liitteet:
  • Tietoluvat, joihin hakemuksessa haetaan muutosta
  • Salassapitositoumuslomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna
  • Mahdolliset muut liitteet

Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:

Hakemuskäsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö, hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

 1. Täytä hakemus huolellisesti.
 2. Liitä hakemuksen liitteeksi kaikki aiemmat lupapäätökset.
 3. Liitä hakemuksen liitteeksi täytetyt ja allekirjoitetut salassapitositoumukset.. Jokaiselta lisättävältä aineistoa käsittelevältä henkilöltä tulee olla oma salassapitositoumus.

Kustannukset

Tietoluvan muutospäätöksestä peritään maksu Findataa koskevan STM:n maksuasetuksen mukaisesti. Löydät lisätietoa kustannuksista Hinnasto-sivulta.