Päivitetty 04.01.2022

Hinnasto

Kokonaishinta Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatan palveluista muodostuu neljästä tekijästä

 1. Findatan tietopyyntöä koskevan päätöksen maksu tai tietolupamaksu
 2. Rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti
 3. Findatan aineistonkäsittelyyn käytetty työaika tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista
 4. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu tietoluvan saajille

Hinnat vuonna 2022

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta.

Kapseli-käyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita (alv 0 %). Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita (alv +24 %).

Pidätämme oikeuden muutoksiin etäkäyttöympäristön hinnoissa, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia etäkäyttöympäristön hankintakustannusten muutoksia.

Luvat ja päätökset

Kaikissa Findatan lupa-, päätös- ja aineistokäsittelyn maksuissa arvonlisävero 0 %.

 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  Tietoluvissa on vuonna 2022 kolme uutta maksuluokkaa. Päivitämme tälle sivulle ennakoitavuutta helpottavia lisätietoja eri maksuluokkiin sovellettavista kriteereistä mahdollisimman pian.
  • Suppea tietolupa: 500,00 euroa (hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika keskimäärin alle 7 tuntia)
  • Normaali tietolupa: 1 000,00 euroa (hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika keskimäärin 7–14 tuntia)
  • Laaja tietolupa: 3 000,00 euroa (hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika keskimäärin yli 14 tuntia)
 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on muussa kuin EU- tai ETA-maassa
  Hinta: 3 000,00 euroa
 • Tietopyyntöä koskeva päätös
  Hinta: 2 500,00 euroa
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  Hinta: 250,00 euroa
  • Opinnäytetyöhön liittyvää hintaa sovelletaan, jos hakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö
  • Jos hakemuksessa on kyse hankkeesta, jossa tuotetaan useampi kuin yksi opinnäytetyö tai hankkeesta, jossa tuotetaan yksi tai useampi opinnäytetyö ja muita tuotoksia, veloitetaan tavallinen tietopyyntöpäätös- tai tietolupamaksu.
 • Tietoluvan muutos
  • Vähäinen tietoluvan muutos: 250,00 euroa (luvan voimassaoloajan jatkaminen ja/tai aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen)
  • Muu tietoluvan muutos: 400,00 euroa (katso lisää sivulta Muutoshakemukset)
 • Raukeavan tietopyynnön tai tietolupahakemuksen käsittelykulut (käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä tietopyynnöstä ja tietolupahakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus)
  Hinta: 75,00 euroa/tunti
 • Findatan aineistokäsittelyn maksu (tuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista)
  Hinta: 115,00 euroa/tunti

Kapseli-käyttöympäristö

Kapseli-käyttöympäristö on aina tietolupakohtainen. Kunkin luvan mukaisesta Kapselista laskutetaan erikseen, eikä samaa Kapselia ole mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

 • Kapseli S: 8 GB RAM, 4 ydintä
  Hinta: 187,50 euroa/kk (2 250,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Kapseli M: 16 GB RAM, 6 ydintä
  Hinta: 229,17 euroa/kk (2 750,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Kapseli L: 32 GB RAM, 8 ydintä
  Hinta: 291,67 euroa/kk (3 500,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Kapseli XL: 64 GB RAM, 8 ydintä
  Hinta: 460,42 euroa/kk (5 525,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Kapselin tekninen räätälöinti, esim. XL-konekapasiteetin ylittävä laskentakapasiteetti
  Hinta: erillisen tarjouksen mukaan
  Arvonlisävero: +24 %
 • Kapselin räätälöinnin työaikakustannukset, esim. käyttäjien omien työkalujen asennus konepakettiin (käyttäjien omilla lisensseillä)
  Hinta: 115,00 euroa/tunti
  Arvonlisävero: +24 %

Laskutamme muiden kuin Findatan myöntämien lupien nojalla pystytettävän Kapseli-käyttöympäristön aineistojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen ja etäkäyttöympäristöön siirtämiseen liittyviä kustannuksia 2 työtuntia (115 e/h) = 230 euroa.

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Laskutus

1. Findatan tietopyyntöä koskevan päätöksen maksu tai tietolupamaksu

 • Laskutamme tietopyyntöä koskevan päätöksen ja tietolupamaksun, kun päätös tai lupa on myönnetty.

2. Aineiston poimiminen, käsittely ja toimitus

 • Selvitämme rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä ja välitämme tiedon hakijalle. Käsittelyn yhteydessä annamme hakijalle enimmäisarvion Findatan aineistonkäsittelyyn käytettävän työajan kustannuksista.
 • Laskutamme rekisterinpitäjien kustannukset ja Findatan aineistonkäsittelyyn käytetyn työajan kustannukset, kun aineistot on luovutettu päätöksen tai tietoluvan saajan käyttöön.
 • Findata pidättää oikeuden ennakkolaskutukseen rekisterinpitäjien kustannuksista ja Findatan aineistonkäsittelyn työajan arvioiduista kustannuksista, kun kustannusarvioiden summa yhteensä ylittää 5 000,00 euroa.

3. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu

 • Laskutamme etäkäyttöympäristön käyttömaksun kuukausittain, käyttökuukausien mukaan.
 • Pidätämme oikeuden etäkäyttöympäristön palvelujen hinnanmuutoksiin, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia etäkäyttöympäristön hankintakustannusten muutoksia.

Maksuajat ja maksuehdot

Laskun maksuaika suomalaisille asiakkaille on 21 päivää, ulkomaisille asiakkaille 30 päivää.

Erääntyneestä laskusta Findata perii vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta Findata voi periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

Arvonlisävero

Findata toimii rekisterinpitäjien poimintaa koskevien laskujen välittäjänä ja käsittelee laskut kirjanpidossaan läpikulkueränä. Reksiterinpitäjät määrittelevät  arvonlisäverovelvollisuuden laskun lopullisen maksajan perusteella.

Lisätietoa: Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (avautuu uuteen ikkunaan)