Päivitetty 13.12.2021

Aineistot

Tältä sivulta löydät:

Palvelut-sivulta löydät lisätietoa siitä, mikä taho vastaa luvista eri tilanteissa.

Oletko hakemassa lupaa Kanta-tietojen toissijaiseen käyttöön? Ota ensin yhteys Findatan neuvontaan

Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen toissijaiseen käyttöön on ollut mahdollista hakea lupaa 1.1.2021 alkaen Findatalta. Toissijaiseen käyttöön saatavien aineistojen sisältö on kuitenkin aluksi suppea. Pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä: info@findata.fi.

Lisätietoja uutisesta: Findata alkaa vastaanottaa hakemuksia Kanta-palvelujen tietoihin vuodenvaihteessa

Yleinen kuvaus Findatan kautta saatavista sosiaali- ja terveysalan aineistoista

Saat kauttamme aineistoja käyttöön silloin, kun on kyse sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä ja tietoja tarvitaan usean eri rekisterinpitäjien rekisteristä, Kanta-palveluista tai yksityiseltä sektorilta.

Seuraavat rekisterinpitäjät ovat toisiolain piirissä:

Huom! Findata ei myönnä lupia kaikkiin rekisterinpitäjien aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Findata myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun hakemus koskee

  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja (katso poikkeukset kohdasta Siirtyneet lupatoimivallat)
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille ja aineistokuvauksiin aakkosjärjestyksessä

Rekisterinpitäjät laativat rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön. Olemme käynnistäneet yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamiseksi. Saat lisätietoa saatavilla olevista aineistoista suoraan rekisterinpitäjiltä.

Toistaiseksi saatavilla olevat rekisterinpitäjien aineistokuvaukset löytyvät alla olevasta listauksesta. Kaikki linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Aluehallintovirastot

Digi- ja väestötietovirasto

Eläketurvakeskus

Kansaneläkelaitos, Kela

Kanta-palvelut

Pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä: info@findata.fi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Suomen Syöpärekisteri

Tilastokeskus

Työterveyslaitos

Takaisin ylös