Päivitetty 20.01.2022

Kapseli-käyttöympäristö

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata tarjoaa tietoturvallisen Kapseli-käyttöympäristön tietolupien mukaisten aineistojen käsittelyyn. Kapselia käytetään etäyhteydellä kirjautumalla sinne verkkoselaimen kautta.

Kapseliin liittyvät tukipyynnöt, kysymykset ja muu viestinvaihto hoituvat kapseli@findata.fi-sähköpostiosoitteen kautta.

Kapselissa on kuukausittainen huoltokatko kuukauden toisen tiistain jälkeisen viikon torstaina klo 8–12 välillä. Ajoitus juontuu Microsoftin Windows-päivityksistä, jotka tapahtuvat aina kuukauden toisena tiistaina. Vuoden 2021 jäljellä olevat huoltokatkot ovat 18.11. ja 23.12.

Palveluissa saattaa tänä aikana ilmetä häiriöitä, mutta ne korjaantuvat huoltokatkon jälkeen.

Tältä sivulta löydät:

Yleistä tietoa Kapseli-käyttöympäristöstä

Kapseli on Findatan tarjoama tietoturvallinen käyttöympäristö pseudonymisoidun yksilötasoisen aineiston käsittelyyn. Saat siellä käyttöösi keskeisimmät aineiston analysointiin tarvittavat tilasto-ohjelmistot. Ajantasainen listaus vakio-ohjelmista ja niiden versioista löytyy alta.

Kapseli-käyttöympäristö on aina tietolupakohtainen eli kullekin tietoluvan mukaiselle aineistolle luodaan oma Kapseli. Kunkin luvan mukaisesta Kapselista laskutetaan erikseen, eikä samaa Kapselia ole mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

Saat käyttäjätunnukset Kapseliin, kun

 • olemme hyväksyneet lupahakemuksesi
 • koostaneet aineiston rekisterinpitäjiltä
 • olet täyttänyt Kapseli-käyttöympäristön tilauslomakkeen ja
 • olemme tehneet kanssasi sopimuksen Kapselin käytöstä.

Täytä Kapselin tilauslomake hakemusjärjestelmässä: https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uudessa ikkunassa)

Saatavilla olevat konepaketit ja niiden hinnat

Alla esitellyt konepaketit ja muut yksityis­kohdat valitaan tilauslomakkeella.

Kapselin käyttömaksu pohjautuu valittuun konepakettiin sekä mahdollisiin lisätilauksena tilattaviin asioihin, kuten esimerkiksi XL-laskentakapasiteetin ylittäviin tarpeisiin tai omiin ohjelmistoihin. Löydät ajantasaiset hinnat kootusti Hinnasto-sivulta.

 • Kapseli S
  • 8 GB RAM
  • 4 ydintä
 • Kapseli M
  • 16 GB RAM
  • 6 ydintä
 • Kapseli L
  • 32 GB RAM
  • 8 ydintä
 • Kapseli XL
  • 64 GB RAM
  • 8 ydintä

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Takaisin ylös

Mitä ohjelmistoja Kapselissa on?

Kaikkiin Kapselin virtuaalisiin konepaketteihin kuuluu vakiona alla olevan taulukon mukaiset ohjelmistot. Laajennamme ohjelmistovalikoimaa tarvittaessa.

OhjelmistoVersioLisätietoja
7-Zip19.00
Adobe Acrobat Reader DC19.012.20036
Anaconda 32020.07
GeoDa1.16
Git2.28.0
Google Chrome80.0.3987.132
IBM SPSS Statistics27
LibreOffice6.1.6.3Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
LyX2.3.5.2
MiKTeX20.6.29
Notepad++7.8.9
QGIS3.10.10
R4.0.3Sisältää CRAN-kirjaston paketit
RStudio1.2.5033
SAS9.4
Stata16
WinPython3.8.5.0

Takaisin ylös

Miten Kapselia käytetään?

Findatan tietoturvallinen Kapseli-käyttöympäristö on virtuaalikone, jonka käyttö vastaa hyvin pitkälti Windows-etätyöpöydän käyttämistä. Windows-etätyöpöytä taas vastaa hyvin pitkälti tietokoneen omaa työpöytää.

Kapselia pääsee käyttämään kirjautumalla sen etätyöpöydälle verkkoselaimen kautta. Kirjautuminen vaatii vahvaa, kaksivaiheista tunnistautumista, jossa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja kertakäyttöistä tekstiviestisalasanaa.

Suositeltavat selaimet ovat Firefox, Chrome tai Safari. Mitään erityistä suorituskykyä ei käyttäjän omalta koneelta vaadita, sillä laskentateho tulee Kapselista. Riittävän nopea verkkoyhteys sujuvoittaa käyttöä.

Kapselissa on käytettävissä yleisimpiä tekstinkäsittely- ja tilasto-ohjelmistoja. Ohjelmistovalikoimaa päivitetään toiminnan kehittyessä.

Jos tarvitset vakiona saatavilla olevien ohjelmistojen lisäksi myös muita ohjelmistoja, niitä on mahdollista saada käyttöön lisätilauksesta. Lisäohjelmistot voivat olla joko open access- tai lisenssipohjaisia. Jos kyseessä on lisenssin vaativa ohjelmisto, vastuu lisensseistä on asiakkaalla itsellään. Veloitamme käyttäjien omien työkalujen/ohjelmistojen asennuksesta Kapselin konepakettiin 115,00 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Voinko itse siirtää tiedostoja Kapseliin tai sieltä pois?

Kaikki tietojen siirto Kapseliin ja sieltä pois tapahtuu aina Findatan kautta. Kapselin etätyöpöydältä ei siis ole pääsyä internetiin, eikä tietojen siirtäminen tai kopioiminen omalta koneelta etätyöpöydälle ole mahdollista.

Rekisterinpitäjät toimittavat tietoluvalla myönnetyt tietoaineistot Findatalle, joka siirtää ne Kapseliin. Findatassa aineistot pseudonymisoidaan ja käsitellään tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti ennen siirtoa asiakkaan käyttöön.

Minimointiperiaatteella tarkoitetaan, että henkilötietoja saa käsiteltäväksi vain siinä laajuudessa kuin niiden käyttötarkoituksen kannalta on välttämätöntä.

Tietoaineistojen perusteella tuotettuja analyysien tuloksia voi tuoda järjestelmästä ulos Findatan tarkistusmenettelyn kautta. Findata tarkistaa, että tulokset ovat riittävän hyvin anonyymejä, jonka jälkeen tuloksia on mahdollista myös julkaista.

Lisäksi voimme tarvittaessa siirtää aineiston muuhun tietoturvalliseen käyttöympäristöön kuin Kapseliin. Tämän voi kuitenkin tehdä vain välttämättömistä syistä ja muun käyttöympäristön tulee täyttää Findatan määrittämät tietoturvaedellytykset.

Takaisin ylös

Kapselin käyttö muiden viranomaisten myöntämien lupien nojalla

Kapselia on mahdollista käyttää myös tilanteissa, joissa jokin muu viranomainen on myöntänyt luvan. Laskutamme tällöin aineistojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen ja Kapseliin siirtämiseen liittyviä kustannuksia 2 työtuntia (115 e/h) = 230 euroa.

Yllä on kuvattu tarkemmin Kapselin tilaamiseen ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia.

Kapseli-käyttöympäristön vakioehdot

Kapselin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan sitä koskevia vakioehtoja, jotka löydät oheisen linkin takaa PDF-muodossa.

Näissä ehdoissa henkilötiedon käsittelijänä toimii Findata. Rekisterinpitäjänä toimii se taho, joka on viranomaisen lupapäätöksessä tai muussa aineistoa koskevassa dokumentissa todettu tai ilmoitettu rekisterinpitäjäksi.

Vakioehdot koskevat aineiston vientiä, käyttöä ja ulos ottamista Kapselista. Findata voi muuttaa näitä ehtoja perustellusta syystä. Muutoksista ilmoitetaan Findatan internetsivuilla sekä erikseen myös Kapselin käyttäjille etukäteen. Findatalla on oikeus tehdä näihin ehtoihin vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.

Määräys muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista

Annoimme määräyksen tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksista 5.10.2020. Määräyksen mukaisten vaatimusten toteuttaminen on 1.5.2022 lähtien edellytyksenä sille, että tietoja voidaan luovuttaa luvansaajan käsiteltäväksi toissijaisiin tarkoituksiin muussa kuin Findatan tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Lisäksi käyttöympäristön on oltava arvioitu tietoturvallisuuden arviointilaitoksen toimesta ja arvioinnista tulee olla todistus.

Määräystä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Opetuksen osalta määräys koskee opetusaineiston valmistamista, ei varsinaista opetusta.

Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja se mahdollistaa teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen.

Määräyksessä mainitut, muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille luotetut tunnistuslähteet ovat tällä hetkellä suomi.fi, Haka ja Virtu. Lisäksi Findata järjestää tarvittaessa ulkomaisille asiakkaille erillistilauksesta käyttäjätunnuksen, joilla palveluiden käyttö on mahdollista. Lisätietoa asiasta antaa Findatan neuvonta: info@findata.fi.

Pääset tutustumaan määräykseen alla olevasta linkistä:

Katso myös oheiset uutisemme aiheesta:

Katso myös: Hinnasto

Takaisin ylös